Järvamaa Kutsehariduskeskus pakub võimalust õppida 

veisekasvatajaks 


Õppeaeg: 1 aasta

Õpingute alustamise tingimuseks vähemalt omandatud põhiharidus.

Õppetöö toimub neljapäevaste sessioonidena septembrist – juunini, tavapäraselt kord kuus kooli juures ja sessioonide vahelisel ajal ettevõttes, ennast täiendades.

Õppetöö algus: 11.09.2018

Õppesessioonide ajad:11.09-14.09, 02.10-05.10, 16.10-19.10, 06.11-09.11, 04.12-07.12, 15.01-18.01.2019, 29.01-01.02, 19.02-22.02, 12.03-15.03, 02.04-05.04, 23.04-26.04, 07.05-10.05, 28.05-31.05


Omandatavad erialamoodulid:
·põllumajandusmasinatega töötamine
·juhtimine ja majandamine
·veiste hooldamine
·veiste söötmine
·veiste tervishoid
·veiste karjatamine
·veiste taastootmine
·lüpsmine

Praktiline õpe toimub kooli õppemajandis. Praktika sooritatakse ettevõttes. Võimalik on taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist moodulite läbimisel – VÕTA

Kooli lõpueksam on ühildatud põllumajandustöötaja, tase 4 kutseeksamiga, võimalus saada kutsetunnistus. Lõpetaja saab kutseõppeasutuse lõputunnistuse kutsehariduse omandamise kohta.

Õppekava koostamise aluseks põllumajandustöötaja (tase4) kutsestandard.

Õppetöö on tasuta

Edasiõppimise võimalused: Põllumajandustootja, tase5 Järvamaa KHK-s,
Maaülikooli põllumajanduserialad

Täiendav info õppe ja sisseastumise kohta kooli kodulehel:

http://jkhk.ee/pages/erialad-ja-vastuvott.php

Lisainfo:
Aive Kupp
Põllumajanduse (taime- ja loomakasvatus) juhtõpetaja
aive.kupp@jkhk.ee


Fotokonkurss 2017