Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi juhatus, valitud üldkoosolekul 2. aprillil 2015.

Juhatuse esimees:

Juhatuse liikmed: