Eestis on registreeritud 16 lihaveisetõugu. Neist arvukamalt on esindatud hereford, aberdiin-angus ja limusiin.

Vaata lihaveiste arvu hetkeseisu PRIA loomade registrist (ammlehmade arv lk. 4 ja LV üldarv lk. 6)

PRIA loomade registri statistilised andmed hetkeseisuga


Seisuga 4.01.2018

Ammlehmade arv 29 546 looma
Lihaveiste üldarv  75 489 looma


Lihaveiste arv tõugude viisi 18.01.2017


Piemont
Jrk nrTõug
Lihaveiseid kokku
%
Neist ammlehmi
1.
Hereford
16443
.
7001
2.
Aberdiin-angus
16301
.
6929
3.
Limusiin
11936
.5112
4.
Simmental
8610.2897
5.
Šarolee
6016.
2067
6.
Šoti mägiveis
5525.1939
7.
Akviteeni hele
2630.967
8.
Belgia sinine
971.335
9.
Gallovei
763.
211
10.
Tirooli Hall
238
.69
11.Pimonties
230.
105
12.
Dexter147.
53
13. Aubrak
109
 . 31
14. Salers    33 . 0
15. Piison
 23
  10
16.
Saksa Šorthorn 11.
2
17.Wagyu 4. 0

Kokku
69990100,00
27728

Lihaveiste arv maakonniti 18.01.2017 


Jrk nr
Maakond
Lihaveiseid kokku
%
Neist ammlehmi
1.
Saaremaa
10024.
3992
2.
Läänemaa
8183
.
3289
3.
Raplamaa 6977
.
2658
4.
Pärnumaa6697.
2918
5.
Lääne-Virumaa
5668
.
2418
6.
Viljandimaa
4722
.
1695
7.
Hiiumaa4265.1779
8.
Harjumaa
4252.
1520
9.
Valgamaa
4100
.
1694
10.
Võrumaa
3927
.
1582
11.
Järvamaa
2934
.
1128
12.
Ida-Virumaa
2242
.
895
13.
Jõgevamaa2210
.
910
14.
Põlvamaa 2118.690
15.
Tartumaa1671.
560

Kokku
69990100,0
27728

Jõudluskontroll

Paljud lihaveisekasvatajad, nii need, kes kasvatavad puhtatõulisi lihaveiseid kui ka ristandite kasvatajad, kes on huvitatud oma karja jõudlustulemustest ning võrdlusest teiste karjadega, on oma karjad registreerinud lihaveiste jõudluskontrollis.

Vaata statistikat EPJ kodulehelt: Lihaveiste jõudluskontrolli tegijate ja nende loomade arvud tänase seisuga.

Oma karjaga jõudluskontrollis olemise plussid:

  • müüdavate lihaveiste tõulisust on kõige parem tõestada jõudluskontrollis olevate põlvnemisandmete põhjal.
  • olles liitunud jõudluskontrolliga, saad võrdlevat infot teiste karjade kohta ja ülevaate oma karjas toimuvast, saad oma karja valida sobivat pulli vältides sugulust, kasutada müügiinfot jne.

Jõudluskontrolliga liitumise registreerimislehed AS Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli kodulehel.