2018 


Lihaveisekasvatajate õpiring Virumaal
 29.06., 24.08. 26.10 
Info:
Marika Oeselg  tel. 513 6242
marika.oeselg[at)gmail.com
                 
 

September

Õpi veisekasvatajaks Järvamaa Kutsehariduskeskuses. Info  aive.kupp@jkhk.ee

7. - 13. sept. ELKS õppereis Hispaanias