Infopäev "Rohumaade kasutamine ja karjatamine lihaveisekasvatuses"

 

Infopäev toimub 9. märtsil kell 12.00–16.30 Zoomis.

Link registreeritud osavõtjatele saadetakse enne infopäeva algust meilile. 

Ajakava: 

12.00 -15.00   Lihaveiste karjatamine looduslikel karjamaadel. Anders Lerberg Kopstad 

15.00 -16.30   Looduslikel rohumaadel karjatamise katsed. MTÜ Liivimaa Lihaveise                                   Innovatsiooniklastri näitel. Airi Külvet 

Lektor Anders Lerberg Kopstad, Agroökoloogia Magister Norra Maaülikool. Spetsialiseerumine- märgalade ökosüsteemide karjatamine. Nõustaja 2014 aastast, nõustades valitsusorganisatsioone, farmereid, maaomanikke ja looduskaitse agentuure. Farmer. Olnud nõuandja kahes suures uurimisprojektis, mis uuris karjatamise mõju mulla süsiniku sisaldusele.

Lektor Airi Külvet, rohumaaveise kasvatusalane kompetents, tegutsenud 15 a. farmerina, Eesti Lihaveisekasvajate Seltsi juhatuse liige; MTÜ Liivimaa Lihaveis juhatuse liige; Mahekoostöökogu liige. 

Infopäeval tagatakse tõlge eesti keelde.

Registreerimine kuni 03.03.2021 

https://docs.google.com/forms/d/1e6VM27C0shtFbOeGZ8drroZt1jqcWDliwb4oxNxtqoU/


Info marika.oeselg@gmail.com

Olustvere TMK

 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames ja on sihtgrupile tasuta.

MAK_logo