Farmimärk "EESTI LIHAVEIS"  

„Eesti Lihaveis“ on usaldusel põhinev farmi kvaliteedimärk. Märgi taotlemisega kinnitab lihaveisekasvataja, et kasutab oma karja kasvatamisel parimaid praktikaid, täidab loomade heaolu ning keskkonnanõudeid ning karjas teostatakse jõudluskontrolli. Märk „Eesti Lihaveis“ tähendab, et tegemist on hea tava järgi kasvatatud loomade ja nendest saadud toodanguga.

Kõik Eestis sündinud ja kasvanud lihaveised on Eesti lihaveised. Kuid just nimetatud märgiga farmid on tänu kindlatele kvaliteedinõuetele selgemini eristatavad nii teistele loomakasvatajatele, tarbijatele kui kõikidele lihasektoriga kokku puutuvatele inimestele. Nendes farmides kasvatatakse häid loomi ja toodetakse head eestimaist lihaveiseliha.

Lihaveisekasvatus on Eestis praegu kõige kiiremini kasvav põllumajanduslik tootmisharu. Farmimärgiga „Eesti Lihaveis“ tõstame esile meie tublimaid farmereid ning tunnustame nende visa tööd, tänu millele on viimastel aastatel tunduvalt tõusnud lihaveiseliha kvaliteet ning hooldatud tuhandeid hektareid rohumaid.

„Eesti Lihaveis“ kaubamärki omavad seisuga 30.11.2021:

Abaja Farm OÜ

Andrus Kimask Kaina talu

Caro Mahe OÜ

Jakoberg OÜ 

Jane Mättik

K.A.T. Farm OÜ 

Küti Mõis OÜ   

Küüniniidu OÜ

Osaühing  Ranna-Villa

Osaühing Taveton  

OÜ Lahe Maamees

OÜ Topi mõis

Talu ja tulu OÜ 

Tsura Talu OÜ

Vilsi OÜ


Statuut ja märgi kasutamise nõuded


Taotlemine