Kes ei ole veel saanud kätte liikmemaksu arvet, andke teada raamatupidajale vilja.veinberg@gmail.com