Eestis on registreeritud 16 lihaveisetõugu.
Neist arvukamalt on esindatud aberdiin-anguse, herefordi, limusiin, simmentali ja šarolee tõug.

Vaata  lihaveiste arvu hetkeseisu PRIA loomade registrist   (Lk. 2 lihaveised ja 4 ammed)

PRIA loomade registri statistilised andmed alates 31.12.2005 

Seisuga 31.12.2021

Ammlehmade arv 31 311 looma
Lihaveiste üldarv 77 333 looma


Seisuga 31.12.2020

Ammlehmade arv 31 577  looma
Lihaveiste üldarv 79 152  looma

Seisuga 31.12.2019

Ammlehmade arv 31 403 looma
Lihaveiste üldarv 78 603 looma

Seisuga 31.12.2018

Ammlehmade arv 30 401 looma
Lihaveiste üldarv  77 664 looma


Lihaveiste arv tõugude viisi 01.01.2018


Jrk nrTõug
Lihaveiseid kokku

Neist ammlehmi
1.
Hereford
16943
.
7435
2.
Aberdiin-angus
16805
.
7083
3.
Limusiin
12799
.5221
4.
Simmental
10419.3351
5.
Šarolee
7288.
2352
6.
Šoti mägiveis
5849.2075
7.
Akviteeni hele
2784.1050
8.
Belgia sinine
920.333
9.
Gallovei
830.
286
10.
Tirooli Hall
334
.166
11.Pimont
207
93
12.
Dexter162.
56
13. Aubrak
130
 . 51
14. Salers    42 . 4
15. Piison
 23
  10
16.
Saksa Šorthorn 12.
2
17.Wagyu 4. 0

Kokku
75551
29568

Lihaveiste arv maakonniti 01.01.2018 


Jrk nr
Maakond
Lihaveiseid kokku
%
Neist ammlehmi
1.
Saaremaa
10687.
4348
2.
Läänemaa
5219
.
2072
3.
Raplamaa 7256
.
2730
4.
Pärnumaa10717.
4310
5.
Lääne-Virumaa
6356
.
2603
6.
Viljandimaa
4973
.
1759
7.
Hiiumaa4197.1811
8.
Harjumaa
4888.
1755
9.
Valgamaa
3637
.
1498
10.
Võrumaa
4733
.
1936
11.
Järvamaa
3194
.
1233
12.
Ida-Virumaa
2122
.
766
13.
Jõgevamaa1914
.
727
14.
Põlvamaa 2584.870
15.
Tartumaa3074.
1150

Kokku
75551100,0
29568
Jõudluskontroll

Paljud lihaveisekasvatajad, nii need, kes kasvatavad puhtatõulisi lihaveiseid kui ka ristandite kasvatajad, kes on huvitatud oma karja jõudlustulemustest ning võrdlusest teiste karjadega, on oma karjad registreerinud lihaveiste jõudluskontrollis.

Vaata statistikat EPJ kodulehelt: Lihaveiste jõudluskontrolli tegijate ja nende loomade arvud tänase seisuga.

Oma karjaga jõudluskontrollis olemise plussid:

  • müüdavate lihaveiste tõulisust on kõige parem tõestada jõudluskontrollis olevate põlvnemisandmete põhjal.
  • olles liitunud jõudluskontrolliga, saad võrdlevat infot teiste karjade kohta ja ülevaate oma karjas toimuvast, saad oma karja valida sobivat pulli vältides sugulust, kasutada müügiinfot jne.

Jõudluskontrolliga liitumise registreerimislehed AS Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli kodulehel.