Aberdiin-angus (Ab)

Ajalugu: Aberdiin-anguse tõu ajalugu on muljetavaldav. See arenes 19. sajandi algupoole raskepärasest, musta värvi, sarvedeta Põhja-Šotimaalt Aberdiini ja Anguse krahvkonnast pärit kohalikust tõust, kõigest 50 aasta jooksul üheks levinumaks lihaveiste tõuks kogu maailmas. Kiire arengu üheks verstapostiks oli maailmanäitusel Pariisis 1878. aastal saavutatud esikoht. Praegu arvuliselt juhtival kohal näiteks sellistes maades nagu Ameerika Ühendriigid ja Argentiina. Esimene tõuraamat 1862.

Üldiseloomustus: Keskmise suurusega, pika kerega ja suhteliselt kõrged loomad. Värvuselt mustad, esineb ka punast, sarvedeta. Angust kasutatakse laialdaselt ristamisel, eesmärgiga parandada lihakere kvaliteeti ja piimaandi. Poegimine suhteliselt kerge. Aretuses võib Angust kasutadaka kui tugeva “sarvevaba” veise geeni kandjat. Liha väga maitsev, kuid suhteliselt suure rasvasisaldusega. 

Arvnäitajad:

  • Sünnimass 35...38 kg*
  • Täiskasvanud loomade kehamass:
    lehmad 550...750 kg*
    pullid kuni 1000 kg*
  • Tapasaagis kuni 60%


* Andmed: Soome Jõudluskontroll

Viited: