Tähelepanu lihaveiste jõudluskontrolli tegijad ja tõuraamatu lehmade omanikud ! | 27 dets 2016

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu palub lihaveiste jõudluskontrolli tegijailt ja tõuraamatu lehmade omanikelt abitaotlusi.

Selgitus.

Alates 1993.a on Eesti Vabariik maksnud aretustoetust, mida saab taotleda üksnes tunnustatud aretusorganisatsioon. Alates 2017. aastast hakatakse aretustoetust maksma uute põhimõtete alusel, et tagada toetuste maksmise suurem läbipaistvus ja selgus nii riigi kui aretusühistute jaoks. Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (ETKÜ) soovib 2017. aastal taotleda põllumajandusloomade aretustoetust. ETKÜ saab aretustoetust taotleda lihaveiste jõudluskontrolli läbiviimiseks ja nii piima- kui ka lihatõugu veiste tõuraamatu pidamiseks. Põllumajandustootja ise seda toetust taotleda ei saa. Vastavalt määruse § 3 p 3 võib ETKÜ toetust taotleda üksnes nende loomapidajate kulude hüvitamiseks, kes on esitanud temale vastava nõusoleku (allkirjastatud abitaotlus). Allkirjastada saab isik, kes on kantud äriregistri B-kaardile või on ettevõtte omanik.


Seoses sellega on ETKÜ saatnud eelmisel nädalal lihaveiste jõudluskontrolli tegijaile ja A või B tõuraamatus olevate lehmade omanikele e-posti või tavapostiga abitaotluse vormi. Abitaotlus täitke kõikide teiega seotud ettevõtete kohta. Palun mitte segi ajada ilmselt teieni juba jõudnud Jõudluskontrolli AS (EPJ) taotlusega. EPJ taotleb toetust piimaveiste jõudluskontrolli läbiviimiseks. Samas palume lihaveiste jõudluskontrolli või tõuraamatu taotlusi mitte saata EPJ-le.


Palume allkirjastatud abitaotlus tagasi saata hiljemalt 31.12.16.a kas: must@estpak.ee või Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Raplamaa, Kehtna vald, Keava, 79005.


Vabandame teile tekitatud ebamugavuste pärast, kuid loodame teie mõistvale suhtumisele.

Soovime kõigile rahulikke Jõule ja meeldivat koostööd uuel aastal!

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhatus

 

Lisainfo:

Tanel Bulitko 5108253, must@estpak.ee.

Tõnu Põlluäär 5167821, tonu.polluaar@etky.ee


Email again:

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi
E-mail
Kommenteeri